بازدید صالحی امیری از فدراسیون های تیراندازی و کشتی

بازدید صالحی امیری از فدراسیون های تیراندازی و کشتی
رئیس کمیته ملی المپیک، بوستان المپیک را در بوستان پردیسان افتتاح کرد.
منبع خبر : iribnews.ir