مدیرکل میراث فرهنگی قم به شایعات پایان داد

مدیرکل میراث فرهنگی قم به شایعات پایان داد
مدیرکل میراث فرهنگی قم به خبر‌ی در فضای مجازی مبنی بر صدور محکومیت قضایی اش واکنش نشان داد.
منبع خبر : yjc.ir