افزایش ظرفیت بازیافت زباله با راه‌اندازی خط دوم مرکز البرز

افزایش ظرفیت بازیافت زباله با راه‌اندازی خط دوم مرکز البرز
وزیر کشور در بازدید مرکز بازیافت زباله البرز قم، گفت: با راه اندازی خط دوم این مرکز اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد.
منبع خبر : yjc.news