بدنبال توافقی قوی، قابل اتکاء و پایدار هستیم

بدنبال توافقی قوی، قابل اتکاء و پایدار هستیم
عصرروز شنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir