منصوری :مذاکره برای واگذاری و فعالیت مجدد کیان تایر

منصوری :مذاکره برای واگذاری و فعالیت مجدد کیان تایر
استاندار تهران از مذاکره با ۴ مجموعه برای واگذاری کیان تایر خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir