رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌شود

رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌شود
مهدی رمضانی به زودی به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب می‌شود.
منبع خبر : mehrnews.com