سازمان بهداشت جهانی: تمرکز آبله میمون در میان مردان همجنسگرا

سازمان بهداشت جهانی: تمرکز آبله میمون در میان مردان همجنسگرا
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد، آبله میمون در حال حاضر در میان مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند، به ویژه کسانی که دارای شرکای جنسی متعدد هستند، متمرکز شده است.
منبع خبر : iribnews.ir