اولویت برگزاری مراسم عزاداری در فضای باز و یا فضای مسقف با تهویه مناسب

اولویت برگزاری مراسم عزاداری در فضای باز و یا فضای مسقف با تهویه مناسب
رییس اداره بهداشت موادغذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: اولویت برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر در فضای باز و یا فضای مسقف با تهویه مناسب با رعایت فاصله فیزیکی عزاداران حسینی است.
منبع خبر : iribnews.ir