­برخورد مقتدرانه با سارقان در دستور کار پلیس پایتخت

­برخورد مقتدرانه با سارقان در دستور کار پلیس پایتخت
رئیس پلیس پایتخت ازدستگیری دو نفر از سارقانی که در مواجهه با ماموران پلیس اقدام به گردنکشی و قدرت نمایی کرده بودند خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir