بازدید نمایندگان قوای سه گانه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی

بازدید نمایندگان قوای سه گانه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی
امروز دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس با دعوت معاون اول رئیس جمهور از برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازدید کردند و از نزدیک جویای مشکلات و تخریب کالا‌های دپویی شدند.
منبع خبر : iribnews.ir