موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی چه گفتند؟

موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی چه گفتند؟
موافقان و مخالفان در نشست نوبت عصر روز دوم بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت، به نقد و بررسی برنامه وزیران پیشنهادی پرداختند.  
منبع خبر : iribnews.ir