آبرسانی به بیش از هزار و ۷۰۰ روستا به همت یک نیکوکار

آبرسانی به بیش از هزار و ۷۰۰ روستا به همت یک نیکوکار
به همت یک گروه جهادی و پدر آبرسان ایران، آب کشاورزی و آشامیدنی روستا‌های خراسان رضوی حل شد.
منبع خبر : iribnews.ir