فلوریدا در ویرانی گسترده مالی و جانی

فلوریدا در ویرانی گسترده مالی و جانی
سازمان پزشکی قانونی فلوریدا از خسارات سنگین مالی و جانی ناشی از طوفان «ایان» در این ایالت خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir