برقراری بیش از ۶ هزار تماس با خط صدای مشاور بهزیستی کردستان

برقراری بیش از ۶ هزار تماس با خط صدای مشاور بهزیستی کردستان
معاون امور پیشگیری بهزیستی کردستان گفت: در ۹ ماهه اول سال جاری تلفن ۱۴۸۰ (صدای مشاور بهزیستی استان) ۶ هزار و ۱۷۹ بار به صدا درآمده است.
منبع خبر : yjc.news