فراخوان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی معاونت حمل و نقل

فراخوان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی معاونت حمل و نقل
مدیرکل دفتر طرح جامع معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از تمدید مدت زمان ارسال اسناد فرخوان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir