دستگیری فرد حامی داعش در حرم شریف مکی

دستگیری فرد حامی داعش در حرم شریف مکی
منابع امنیتی سعودی از دستگیری شخصی که در حرم مکی شعارهایی در حمایت از داعش سر داده بود، خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com