ساختمان‌های ناایمن فوری شناسایی و مقاوم‌سازی شوند

ساختمان‌های ناایمن فوری شناسایی و مقاوم‌سازی شوند
رئیس جمهور، به وزرای کشور و راه و شهرسازی دستور داد با فوریت سازه‌های ناایمن را در سطح کشور شناسایی و صاحبان آنها را مکلف به مقاوم‌سازی این سازه‌ها کنند.
منبع خبر : iribnews.ir