ماموریت ویژه به وزیر کشور؛ بررسی حواشی فوتبال ایران و لبنان

ماموریت ویژه به وزیر کشور؛ بررسی حواشی فوتبال ایران و لبنان
رئیس جمهور به وزیر کشور ماموریت داد همه جوانب حواشی ایجاد شده در مسابقه فوتبال ایران و لبنان را دقیق بررسی کند و اقدامات لازم را در این زمینه به کار گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir