واگذاری زمین به فعالان اقتصادی مشروط بر توانمندی در ساخت

واگذاری زمین به فعالان اقتصادی مشروط بر توانمندی در ساخت
علی رسولیان معاون وزیر صمت گفت: اگر فعالان اقتصادی توانایی ساخت نداشته باشند؛ زمین واگذار شده را پس می گیریم.
منبع خبر : mehrnews.com