واحدهای صنفی متخلف ۱۵ روز پلمب می شوند

واحدهای صنفی متخلف ۱۵ روز پلمب می شوند
رشت- جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان با اشاره به پیش بینی بسته های حمایتی از اصناف و اقشار در زمان اعمال محدودیت ها، گفت: اصناف متخلف ۱۵ روز پلمب می شوند.
منبع خبر : mehrnews.com