واگذاری باقی‌مانده سهام سایپا و ایران‌خودرو به کجا رسید؟

واگذاری باقی‌مانده سهام سایپا و ایران‌خودرو به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تا یک ماه دیگر فرصت است تا وثیقه شرکت‌های خودروساز که نزد بانک هاست، جا به جا شود.
منبع خبر : iribnews.ir