اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صادرات

اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صادرات
کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir