برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات

برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات
دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات از روز دوشنبه به میزبانی دیوان محاسبات ایران برگزار می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir