برگزاری دوره آموزشی رایگان برای نوآموزان در استان

برگزاری دوره آموزشی رایگان برای نوآموزان در استان
کلاس اولی های مدارس روستایی یک ماه قبل از بازگشایی مدارس آموزش های پیش دبستانی رایگان را فرامیگیرند.
منبع خبر : iribnews.ir