چهارمین کتاب مسابقه کتابخوانی «هشت بهشت» اعلام شد

چهارمین کتاب مسابقه کتابخوانی «هشت بهشت» اعلام شد
چهارمین عنوان کتاب مسابقه مجازی کتابخوانی «هشت بهشت» از معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی اعلام شد.
منبع خبر : iribnews.ir