برگزاری رالی خانوادگی در تهران

برگزاری رالی خانوادگی در تهران
نفرات برتر مسابقه رالی خانوادگی تهران ـ دیزین مشخص شدند.
منبع خبر : iribnews.ir