العامری: کسانی که به درگیری شیعیان عراق امیدوارند متوهم هستند

العامری: کسانی که به درگیری شیعیان عراق امیدوارند متوهم هستند
رئیس ائتلاف فتح در عراق اعلام کرد، آنانی که امیدوارند شیعیان در عراق با هم درگیر شوند در توهم به سر می‌برند و این به دلیل وجود مرجعیت و رهبران بیدار سیاسی در کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir