هفدهمین مرحله از طرح ظفر پلیس پایتخت در مرکز سروش

هفدهمین مرحله از طرح ظفر پلیس پایتخت در مرکز سروش
رییس پلیس پایتخت از انهدام ۵ باند بزرگ و دستگیری ۲۲ قاچاقچی عمده در تهران خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir