قدردانی رئیسی از مردم ،دولت عراق و دست اندرکاران اربعین

قدردانی رئیسی از مردم ،دولت عراق و دست اندرکاران اربعین
رئیس جمهور شکوه مراسم اربعین را در جهان بی‌نظیر دانست و یک بار دیگر از مردم ،دولت عراق و همه دست اندرکاران برگزاری این مناسک عظیم قدردانی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir