فراخوان تکمیل فرم‌های انتخاب پیشکسوتان، طرح‌ها و واحد‌های نمونه صنعتی و معدنی

فراخوان تکمیل فرم‌های انتخاب پیشکسوتان، طرح‌ها و واحد‌های نمونه صنعتی و معدنی
­با توجه به نام‌گذاری روز یکم تیرماه به نام روز اصناف و روز دهم تیرماه به نام روز صنعت؛ از یکم تا دهم تیرماه به نام دهه صنعت نام گذاری شده است.
منبع خبر : iribnews.ir