بازداشت اعضای هسته‌ی مرکزی حزب جاسوس بهاییت

بازداشت اعضای هسته‌ی مرکزی حزب جاسوس بهاییت
وزارت اطلاعات، شماری از اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir