نیازمند حمایت دولت در انتقال زندان‌ها به بیرون از شهر‌ها هستیم

نیازمند حمایت دولت در انتقال زندان‌ها به بیرون از شهر‌ها هستیم
رئیس سازمان زندان‌ها در نشست با رئیس دادگستری استان البرز گفت: استان البرز در موضوع زندان‌ها دارای شرایط خاص است؛ از این بابت که دو زندان رجایی‌شهر و قزلحصار از زندان‌های زیرمجموعه استان تهران در البرز قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir