عربستان سعودی کشور شماره یک حامی تروریسم است

عربستان سعودی کشور شماره یک حامی تروریسم است
رئیس گروه "اتحاد خانواده‌های ۱۱ سپتامبر" گفت عربستان سعودی کشور شماره یک حامی تروریسم است و بایدن باید این کشور را پاسخگو کند.
منبع خبر : iribnews.ir