ناوگروه هشتاد ویکم نیروی دریایی ارتش عازم آب‌های دور شد

ناوگروه هشتاد ویکم نیروی دریایی ارتش عازم آب‌های دور شد
با بدرقه رسمی از سوی امیر دریا دار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، ناوگروه هشتاد ویکم این نیرو امروز جمعه از منطقه یکم بندرعباس عازم آب‌های دور شد.
منبع خبر : iribnews.ir