برگزاری همایش دوچرخه سواری هریس+فیلم

برگزاری همایش دوچرخه سواری هریس+فیلم
همایش دوچرخه سواریباحضورجمعی ازشرکت کنندگان در هریس برگزارشد.
منبع خبر : yjc.news