محکومیت نظامی انگلیسی به حبس ابد به جرم قتل همسایگانش

محکومیت نظامی انگلیسی به حبس ابد به جرم قتل همسایگانش
کالین ریوز که با ضربات خنجر تشریفاتی که ارتش انگلیس به او اهدا کرده بود، پدر و مادر جوانی را در همسایگی خود به قتل رساند، به حبس ابد محکوم شد.
منبع خبر : iribnews.ir