پارلمان انگلیس به دنبال اعطای مصونیت به جاسوسان

پارلمان انگلیس به دنبال اعطای مصونیت به جاسوسان
در این لایحه مقامات و ماموران امنیتی و جاسوسان این کشور اجازه داده می شود مرتکب قتل و شکنجه شوند و از پیامد‌های آن نیز مصون باشند.
منبع خبر : iribnews.ir