ماموریت پایگاه‌های سری ارتش عمدتاً برون مرزی است

ماموریت پایگاه‌های سری ارتش عمدتاً برون مرزی است
معاون عملیات ارتش گفت: ماموریت‌های که بر عهده پایگاه‌های سری ارتش قرار داده می‌شود بسیار ویژه و عمدتاً برون مرزی است.
منبع خبر : yjc.news