استقرار تمرینات تیم‌های شرکت کننده در مسابقات بین المللی ویژه نظامیان

استقرار تمرینات تیم‌های شرکت کننده در مسابقات بین المللی ویژه نظامیان
یم‌های شرکت کننده در مسابقات بین‌المللی تک تیراندازی ۲۰۲۲ ویژه نظامیان پس از استقرار در محل برگزاری مسابقات، تمرینات خود را در آموزشگاه رزم مقدماتی شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه در یزد آغاز کردند.
منبع خبر : iribnews.ir