فرمانده انتظامی شرق استان تهران: امنیت مردم خط قرمز پلیس است

فرمانده انتظامی شرق استان تهران: امنیت مردم خط قرمز پلیس است
فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان این که امنیت مردم خط قرمز پلیس است، گفت: اجازه نمی‌دهیم، معاندین و فتنه گران داخلی و خارجی با آشوبگری کشور را به سمت ناامنی ببرند.
منبع خبر : iribnews.ir