برگزاری نکوداشت استاد عبدالمجید ارفعی پیشکسوت زبان‌های باستانی

برگزاری نکوداشت استاد عبدالمجید ارفعی پیشکسوت زبان‌های باستانی
نکوداشت استاد عبدالمجید ارفعی پیشکسوت زبان‌های باستانی در موزه ملی ایران برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir