برگزاری نمایشگاه های تخصصی یکی از راه های جذب سرمایه گذاری خارجی در سوریه

برگزاری نمایشگاه های تخصصی یکی از راه های جذب سرمایه گذاری خارجی در سوریه
برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی یکی از روش‌های دولت سوریه است، هم برای ارایه فرصت‌های سرمایه گذاری در این کشور و هم شناسایی توانمندی‌های شرکای اقتصادی آینده این کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir