تکواندو نوجوانان جهان، ​ نشان طلای کلهر و نقره مرادی

تکواندو نوجوانان جهان، ​ نشان طلای کلهر و نقره مرادی
رقابت‌های تکواندو نوجوانان جهان با کسب یک نشان طلا و یک نقره دیگر برای ایران ادامه یافت.
منبع خبر : iribnews.ir