فرودگاه «استانستد» لندن تخلیه شد

فرودگاه «استانستد» لندن تخلیه شد
در حالیکه رسانه ها از تخلیه فرودگاه «استانستد» در پایتخت انگلیس به علت کشف یک بسته مشکوک خبر می دهند؛ پلیس لندن یک مَرد را در این ارتباط بازداشت کرده است.
منبع خبر : mehrnews.com