بزرگداشت شهید چمران در تالار بزرگ کشور برگزار می شود

بزرگداشت شهید چمران در تالار بزرگ کشور برگزار می شود
بزرگداشت شهید چمران و شهدای ستاد جنگ های نامنظم ۳۰ خرداد در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.
منبع خبر : mehrnews.com