اختتامیه جشنواره مالک اشتر خراسان شمالی

اختتامیه جشنواره مالک اشتر خراسان شمالی
در ششمين جشنواره مالک اشتر در بجنورد، دو عضو برتر کشوري و ۲۷ رده برتر استاني قدردانی شدند.
منبع خبر : iribnews.ir