خادمیاران رضوی در روستای مارین

خادمیاران رضوی در روستای مارین
اردوی جهادی خادمیاران رضوی در روستای مارین گچساران برگزار شد.
منبع خبر : yjc.news