کیفرخواست حمید نوری با اصل بی‌گناهی در تعارض است

کیفرخواست حمید نوری با اصل بی‌گناهی در تعارض است
مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» می‌گوید: براساس تحقیقات جامع، کیفرخواست نوری بدون تبعیض، مستقل و بی‌طرف نیست و این کیفرخواست به طور شفاف با دادرسی عادلانه و اصل بی‌گناهی در تعارض است.
منبع خبر : iribnews.ir