فعالیتهای مبتنی بر وجوه مردمی برای هفته کتاب طراحی می شود

فعالیتهای مبتنی بر  وجوه مردمی برای هفته کتاب طراحی می شود
مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت : تلاش می شود فعالیتهای جدیدی که وجوه جدی مردمی داشته باشد برای برگزاری هفته کتاب طراحی شود   .
منبع خبر : iribnews.ir