ورزشکاران الگوی جوانان در محکومیت اغتشاشات اخیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

ورزشکاران الگوی جوانان در محکومیت اغتشاشات اخیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)
در ناآرامی های اخیر در کشور متاسفانه برخی چهره های سرشناس با اظهار نظرهای نابجا، هيزم در آتش افروزي هاي دشمن ریختند و موجب تشدید اغتشاشات شدند. دراین میان اما جامعه ورزش کشور ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر بر حفظ آرامش جامعه و حمایت از اتحاد ملی تاکید می کنند. گزارشی از همکارمان پورحسینی ...
منبع خبر : iribnews.ir